Logo systemu   Zmień kontrast
Zmień wersję kolorystyczną na normalnąZmień wersję kolorystyczną na kontrastową czarno-białąZmień wersję kolorystyczną na kontrastową biało-czarną  
       

Celem systemu ePortal jest umożliwienie bezpośredniej wymiany danych i informacji między podmiotami zewnętrznymi oraz jednostkami organizacyjnymi JST a Urzędem i eksploatowanym przez niego oprogramowaniem dziedzinowym systemu OTAGO.

ePortal pozwala na pracę jego użytkowników przez przeglądarkę internetową dzięki czemu może być on eksploatowany niezależnie od lokalizacji. Użytkownikami systemu mogą być zarówno pracownicy rozproszonych jednostek miejskich jak i przedstawiciele podmiotów formalnie nie powiązanych z UM w zakresie udostępnionych uprawnień.

Dzięki swojej elastycznej konstrukcji rozwiązanie pozwala na dodawanie kolejnych e-usług w sposób zapewniający przepływ informacji „z” i „do” oprogramowania dziedzinowego Urzędu np. modułów budżetowych, księgowych, windykacyjnych. Ułatwia to m.in. zarządzanie i koordynację przepływów finansowych oraz usprawnia wymianę korespondencji i informacji pomiędzy Urzędem a podległymi mu jednostkami oraz pozostałymi podmiotami zewnętrznymi współpracującymi z UM.

Jedną z podstawowych funkcjonalności ePortalu jest umozliwienie przesyłania sprawozdań budżetowych oraz finansowych z jednostek podległych do systemu finansowo-księgowego Um wraz z wgrywaniem sprawozdań z systemów zewnętrznych (np. oświatowych - Progrman, Vulcan).

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności:

Departament Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (zwanego dalej „Urzędem”) zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej erp.mazovia.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (zwanej dalej „Ustawą”).

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-09-03
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą.

Treści niedostępne:

 • brak mapy strony lub wyszukiwarki,
 • brak punktów orientacyjnych ARIA,
 • nieodpowiednia struktura nagłówków,
 • niewłaściwie sformatowane tabele układu,
 • większość grafik nie ma tekstu alternatywnego.

Udogodnienia:

 • wersje kontrastowe.
 • na stronie internetowej możesz używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

 • Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-05-11
 • Ostatni przegląd i aktualizacja deklaracji: 2023-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z pracownikami Urzędu –
Tomasz Kowalski, adres e-mail: tomasz.kowalski@mazovia.pl
Michał Wojciechowski, adres e-mail: michal.wojciechowski@mazovia.pl
Aneta Popławska, adres e-mail: aneta.poplawska@mazovia.pl.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji w formie alternatywnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Masz prawo do żądania:

 • zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu,
 • udostępnienia informacji w formie alternatywnej.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową chodzi,
 • sposób kontaktu,
 • dogodny sposób przedstawienia informacji w przypadku alternatywnego sposobu dostępu.

Zrealizujemy żądanie niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem). Jeżeli dotrzymanie terminu będzie niemożliwe to niezwłocznie Cię o tym poinformujemy. Podamy kiedy będziemy mogli zrealizować żądanie (nie później niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem). Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej jest niemożliwe to zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi

Masz prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu:

 • jeżeli odmówimy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu,
 • gdy odmówisz ze skorzystania z zaproponowanego przez nas, alternatywnego sposobu dostępu.

Do rozpatrywania skarg stosuje się przepisy działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.

Skargę wyślij do Marszałka Województwa Mazowieckiego:

Skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, wejście A

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: Dworzec Wileński, Ząbkowska, Okrzei.

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli

Wejście do budynku jest z poziomu ulicy i znajduje się od strony ul. Kłopotowskiego. W celu otwarcia drzwi wejściowych można skorzystać z bezdotykowego przycisku automatycznego otwierania znajdującego się po prawej stronie na ścianie. W celu otwarcia drzwi należy przyłożyć dłoń na odległość około 5 cm. Na parterze znajduje się punkt informacyjny, punkt kancelaryjny, w którym można złożyć dokumenty.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek wyposażony jest w trzy windy. W budynku znajduje się klatka schodowa. Ruch dla klientów urzędu odbywa się przy pomocy wind. Jednakże ruch pomiędzy piętrami odbywa się przy pomocy wind. W budynku znajduje się uskok przy klatce schodowej prowadzącej do sali konferencyjnej na III piętrze, jednakże jest możliwość wejścia na salę przez wejście B. Korytarze są dostosowane do poruszania się na wózku. W budynku na każdym piętrze znajdują się toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne

Obecnie w budynku nie ma pochylni, platform. Przy punkcie informacyjnym dostępna jest pętla indukcyjna.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością

Przy wejściu do budynku znajdują się ogólnodostępne, płatne miejsca postojowe. Przy wejściu B (ok. 30 m od wejścia A) wyznaczone jest miejsce przeznaczone do użytku przez osoby z niepełnosprawnością.

Inne informacje

Nad drzwiami wejściowymi do każdej siedziby Urzędu jest znacznik TOTUPOINT.

Do wszystkich siedzib Urzędu i znajdujących się w nich pomieszczeń możesz wejść w asyście psa przewodnika lub psa asystującego.

Możesz skorzystać z tłumacza on-line:

Klikając w ikonę „Połącz z tłumaczem” można rozpocząć rozmowę. Z wideotłumacza języka migowego można skorzystać także podczas wizyty w Urzędzie.

Koordynatorzy dostępności w Urzędzie

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

baner reklamowy lub informacyjny
Witryna używa plików ciasteczek (cookies) wyłącznie do przechowywania identyfikatora sesji. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystanie ciasteczek prosimy wyłączyć ich obsługę w przeglądarce internetowej.